Informacja Wójta Gminy Opatowiec o terminie losowania kandydatów na członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum, zarządzonego na dzień 06 września 2015 r.

10 sierpnia 2015 | admin3

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Opatowiec informuje, że w dniu 13 sierpnia 2015 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Opatowiec, odbędzie się losowanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum, zarządzonego na dzień 06.09.2015 r.

Publiczne losowanie kandydatów do składów obwodowych komisji ds. referendum odbędzie się w obwodzie głosowania nr 1, do którego zgłoszono 9 kandydatów oraz obwodach głosowania Nr 2 i 3, do których zgłoszono po 10 kandydatów na członków obwodowych komisji.

Wójt Gminy Opatowiec

(-) Sławomir Kowalczyk