Modernizacja drogi gminnej w Kamiennej

14 sierpnia 2015 | admin

W miejscowości Kamienna przeprowadzono modernizację drogi gminnej. Na odcinku 350 mb powstała nowa nawierzchnia asfaltowa szer. 3 m. Remont wykonała Firma DROKAM Tomasza Wojtasa z Piaseczna gm. Łoniów, za kwotę ponad 60 tys. zł.

Zadanie zrealizowano przy udziale dotacji otrzymanej od Wojewody Świętokrzyskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz środków własnych gminy.