Modernizacja drogi gminnej w Kęsowie

14 sierpnia 2015 | admin

Droga gminna relacji Kęsów – Piotrkowice na odcinku 375 mb została wyremontowana (do granicy gminy) .Nową nawierzchnię asfaltową wykonała Firma DROKAM Tomasza Wojtasa z Piaseczna gm. Łoniów. Wartość zadania to blisko 65 tys. zł. Jego realizacja możliwa była dzięki dofinansowaniu od Wojewody Świętokrzyskiego i środkom własnym gminy.