Podpisanie umowy na remont dróg w Charbinowicach i Chwalibogowicach

17 sierpnia 2015 | admin

W dniu 17 sierpnia 2015 r. podpisano umowę na remonty dróg w miejscowościach: Charbinowice na odcinku 520 mb, wartość tego zadania to ok. 60 tys. zł oraz w miejscowości Chwalibogowice (Podeksanie) na odcinku 1000 mb, wartość tej części inwestycji to kwota ok. 130 tys. zł. Nową nawierzchnię na obu odcinkach dróg gminnych wykona Zakład Remontowo – Budowlany DUKT z Nowin. Środki na inwestycję pochodzą od Wojewody Świętokrzyskiego oraz ze środków własnych Gminy Opatowiec.