Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy

2 września 2015 | admin3

Urząd Gminy w Opatowcu informuje, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach opracował i opublikował aktualne wartości klimatycznego bilansu wodnego w oparciu o kategorie gleb.

Z raportu nr 10 obejmującego okres od 01.VII.2015 r. do 31.VIII.2015 r. wynika, że na terenie Gminy Opatowiec stwierdza się zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej w następujących uprawach:

  • kukurydza na kiszonkę,
  • ziemniak,
  • burak cukrowy,
  • chmiel,
  • tytoń,
  • warzywa gruntowe,
  • krzewy i drzewa owocowe,
  • rośliny strączkowe.

Formularz wniosku w powyższej sprawie można pobrać ze strony internetowej urzędu gminy lub uzyskać bezpośrednio w U.G. Opatowiec – pok. nr 5.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisje Gminne mogą również szacować straty powstałe w wyniku suszy w zakresie łąk i pastwisk.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 35-18-052 wew. 14.

Wniosek do pobrania: Wniosek o szacowanie szkód spowodowanych suszą

Zagrożenie suszą na poziomie Gminy Opatowiec

Klimatyczny Bilans Wodny

Potencjalny zasięg suszy – wg upraw