Rozpoczęcie Roku Szkolnego w Szkole Podstawowej w Krzczonowie

10 września 2015 | admin

We wtorek, 1 września 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzczonowie rozpoczęli nowy rok szkolny. Najpierw o godzinie 10.00 uczestniczyli we mszy świętej, którą odprawił proboszcz parafii Sokolina, ksiądz Tadeusz Śliwa. W słowach skierowanych do zgromadzonych ksiądz zaapelował aby umieć dziękować za to co się ma i pamiętać o tych, dzięki którym dziś cieszyć można się wolnością. Zwracając się do uczniów odwołał się do przypowieści o talentach, która uczy że nie wolno spoczywać na laurach, ale cały czas doskonalić swoje umiejętności i zdobywać kolejne. Po mszy świętej i krótkiej przerwie odbyła się część oficjalna z udziałem Wójta Gminy Opatowiec Pana Sławomira Kowalczyka oraz Radnego Powiatu Kazimierskiego Pana Mariana Gruszki. Na wstępie Pan Dyrektor Tomasz Paluch powitał gości, uczniów, rodziców oraz nauczycieli i pracowników szkoły. Następnie słowa powitania oraz życzenia powodzenia i sukcesów oraz wytrwałości w nowym roku szkolnym do zebranych skierował Pan Wójt. Kolejnym punktem uroczystości było odśpiewanie hymnu państwowego oraz uczczenie minutą ciszy pamięci poległych w czasie II wojny światowej. Na zakończenie Pan Dyrektor przedstawił wychowawców poszczególnych klas i uczniowie wraz z nauczycielami udali się do sal lekcyjnych na krótkie spotkania informacyjne. Rok szkolny 2015/2016 można uznać za rozpoczęty.
Z tej okazji życzymy wszystkim uczniom, aby zdobywanie wiedzy nie było przykrym obowiązkiem, ale niesamowitą przygodą, odkrywaniem nowych tajemnic i rozwijaniem własnych zdolności i zainteresowań, a szkoła niech będzie miejscem przyjaznym i radosnym. Rodzicom zadowolenia z dzieci i nadziei na dobrą przyszłość dla nich.
Panu Dyrektorowi, nauczycielom i pracownikom szkoły spokojnego roku, satysfakcji z pracy i uznania otoczenia.

WITAJ SZKOŁO!

Lucyna Tułak