Uroczystości w Czarkowach – 101. Rocznica pierwszych bojów Legionów Józefa Piłsudskiego

25 września 2015 | admin

Obchody 101. rocznicy Pierwszych Bojów Legionów Józefa Piłsudskiego odbyły się 20 września 2015 roku w Czarkowach przed Pomnikiem „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego”.

To z Czarków o północy 22 września wyruszył na stacjonujących w Szczytnikach Kozaków oddział Władysława Beliny-Prażmowskiego. Zaskoczony nieprzyjaciel poniósł spore straty, ale nazajutrz ruszył do kontrataku. Do najbardziej krwawego starcia doszło właśnie pod Czarkowami. 12 legionistów zostało rannych. Wydarzenie to stało się przesłaniem do powstania pomnika legionów, którego protektorem był sam marszałek. 12 lutego1928 roku powstał w Pińczowie Komitet Budowy Pomnika Zwycięstwa pod Czarkowami. Odsłonięto go w czternastą rocznicę boju – 23 września 1928 roku w obecności prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego.
Obchody z 20 września 2015r. rozpoczęły się wystawieniem posterunku honorowego przy pomniku oraz odegraniem hymnu narodowego. Po Mszy Świętej polowej złożono wieńce oraz zapalono znicze w hołdzie poległym.

Na uroczystość przybyli: Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy Opatowiec, Michał Szczerba – Członek Zarządu Powiatu Kazimierskiego, członkowie Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Zwycięstwa Legionów, goście, mieszkańcy Gminy Opatowiec i Gminy Nowy Korczyn.
W uroczystości uczestniczyły: poczet sztandarowy 18-tej Buskiej Drużyny Harcerskiej im. L. Skrzyńskiego działającej w Zespole Szkół w Opatowcu, poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie i Zespołu Szkół w Nowym Korczynie oraz poczty straży pożarnej z okolicznych jednostek OSP gminy Nowy Korczyn. Obecni wysłuchali przemówień okolicznościowych oraz montażu słowno – muzycznego w wykonaniu uczniów PSP w Starym Korczynie.

Anna Kaczmarczyk