Informacja o wyborach sołtysa wsi Senisławice

1 października 2015 | admin

Informujemy mieszkańców sołectwa Senisławice, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Opatowiec z dnia 23 września 2015 r. zwołuje się zebranie wiejskie celem wyboru Sołtysa wsi Senisławice.

Termin zebrania: 3 października godz. 17:00 (I termin), godz. 18:00 (II termin)

Miejsce zebrania : Remiza OSP Senisławice