Kolejna promesa na drogi gminne

9 października 2015 | admin

W dniu 9 października 2015 r. Gmina Opatowiec otrzymała kolejną promesę na naprawę dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Uroczyste przekazanie środków finansowych nastąpiło w Starostwie Powiatowym w Opatowie, gdzie przybyli Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie oraz przedstawiciele administracji rządowej.

Wójt Sławomir Kowalczyk otrzymał promesę w kwocie 250 tys. zł z rąk Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny i Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby.

W ramach tych środków, uzupełnionych środkami własnymi gminy, wyremontowane mają zostać kolejne drogi relacji : Urzuty – Górny Wyszogród (780 mb.), Rogów – do wsi (667 mb.),  Rzemienowice – droga na pagórek (300 mb.), Chwalibogowice – Góry (400 mb.).

Niezwłocznie, w dniu dzisiejszym został ogłoszony przetarg na wykonanie powyższych zadań, które to Urząd Gminy musi rozliczyć do końca br.