Spotkanie w Kocmyrzowie w sprawie ścieżek rowerowych

13 października 2015 | admin5

W poniedziałek, 5 października 2015 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów–Luborzyca odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych Województw Małopolskiego i Świętokrzyskiego. Celem spotkania było ostateczne wypracowanie treści porozumienia dotyczącego realizacji w latach 2015 – 2018 szlaków rowerowych z Krakowa do Wiślicy  w standardzie Euro–Velo11.

Gminę Opatowiec reprezentował Wójt Sławomir Kowalczyk. Przedsięwzięcie skupia Gminy: Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Proszowice, Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec i Wiślicę oraz Powiaty: Proszowicki i Kazimierski. Budowa szlaku rowerowego jest ważnym elementem rozwoju regionalnego. Całość trasy szacowana a jest na ok. 70 km, w tym po stronie województwa świętokrzyskiego szlak będzie mierzył ok.35 km. Warto dodać, że główna trasa ma przebiegać po dawnych nasypach kolei wąskotorowej.

Na terenie naszej gminy trasa szlak przebiegał będzie przez miejscowość Kamienna – Brodek. W przypadku podjęcia się przez samorządy tego zadania – termin jego realizacji określony byłby na koniec 2018 roku.