Kolejna edycja akcji „Widoczni i bezpieczni…”

14 października 2015 | admin5

Gmina Opatowiec po raz kolejny zorganizowała akcję „ Widoczni  i  bezpieczni…”, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa drogowego najmłodszych mieszkańców gminy, poprzez wyposażenie każdego ucznia w elementy odblaskowe.

Dnia 13 października 2015 r. w Zespole Szkół w Opatowcu odbyło się spotkanie z dziećmi  i młodzieżą, na którym przybliżono temat bezpieczeństwa na drodze. W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk oraz Komendant Powiatowy Policji Jakub Kosiń, którzy wręczyli uczniom „zerówki” i I klasy odpowiednie kamizelki i chusty. Pozostali uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wyposażeni zostali w odblaskowe zawieszki.

Podobną kampanię polegającą na zwróceniu uwagi na bezpieczeństwo naszych najmłodszych, przeprowadzono 14 października w Szkole Podstawowej w Krzczonowie. Uczniowie otrzymali elementy poprawiające widoczność. Gminę Opatowiec reprezentował Wójt Sławomir Kowalczyk, Policję tym razem Zastępca Komendanta Jacek Piwowarski. Wszyscy w swoich wystąpieniach apelowali do dzieci o to, by nosić odblaski, bo to sprawi, że będą widocznymi uczestnikami ruchu drogowego, a widoczność podnosi poziom bezpieczeństwa na drodze.

Jednocześnie informujemy, że wg obowiązujących przepisów, każdy pieszy poruszający się po zmroku w terenie niezabudowanym powinien być wyposażony w co najmniej jeden element odblaskowy.

Michał Szczerba

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół w Opatowcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Krzczonowie