Remont lewego brzegu rz. Wisły w Wyszogrodzie

15 października 2015 | admin5

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie aktualnie przeprowadza  inwestycję na terenie naszej gminy polegającą na remoncie ubezpieczenia lewego brzegu rzeki Wisły w miejscowości Wyszogród.

Przeprowadzane prace obejmują remont istniejących czterech tam poprzecznych, opaski brzegowej oraz zasypanie i umocnienie czterech wyrw w lewym międzywalu.

Remont ma na celu zabezpieczenie brzegu rzeki przed  jego erozją i jej ewentualnym skutkom w postaci powstawania osuwisk w terenie zabudowanym.