Złota Jesień Seniora

19 października 2015 | admin

Właśnie tak brzmiało hasło spotkania Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opatowcu, które odbyło się w dniu 17 października 2015r. w tutejszym Domu Kultury. Nasi Seniorzy zorganizowali tę wspaniałą uroczystość pomiędzy przypadającym na dzień 1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych, 20 października- kiedy to obchodzony jest Europejski Dzień Seniora, a 20 listopada- stanowiącym Ogólnopolski Dzień Seniora. Wszystkim tym świętom towarzyszy jednak wspólny cel, jakim jest kształtowanie pozytywnego postrzegania osób starszych oraz podejmowanie różnorodnych działań mających na celu aktywizację i integrację osób starszych.

Przewodniczący Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  w Opatowcu- Pan Andrzej Kłos, serdecznie powitał Członków Koła oraz zaproszonych gości. Z najlepszymi życzeniami na obchody Dnia Seniora przybyli: Sławomir Kowalczyk- Wójt Gminy Opatowiec, Andrzej Malec- Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu, Wiesław Rębacz- Przewodniczący  Rejonowego  Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Beata Adamczyk- Dyrektor gminnej Instytucji Kultury, Alfred Minior – Sołtys sołectwa Opatowiec oraz Wiesław Gwóźdź – Przewodniczący Rady Sołeckiej wraz z Radą Sołecką Opatowca.

Organizacja spotkania pokazała jak wiele do zaoferowania mają nasi Seniorzy. Nie mają oni zamiaru zamykać się w przysłowiowych czterech ścianach. Chcą aktywnie spędzać czas i realizować różnego typu inicjatywy, na które wcześniej często im go brakowało. Z ust gości, podczas spotkania padło wiele ciepłych słów skierowanych do uczestników spotkania. Podkreślano duże doświadczenie życiowe jakie mają nam do zaoferowania, ważną rolę jaką odgrywają w życiu codziennym i dużą aktywność społeczną, którą wykazują na rzecz lokalnej społeczności Seniorzy.

Życzymy, aby przy wsparciu samorządu i przychylnych osób, Seniorzy byli w stanie sprawić, aby ta Ich jesień była piękna i złota, tak jak hasło tegorocznego spotkania.

 

Beata Adamczyk