Informacja pełnomocnika wojewody ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych w województwie świętokrzyskim.

30 października 2015 | admin

Pełnomocnik Wojewody ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych informuje, że protokoły zbiorcze z klęski suszy, która wystąpiła w bieżącym roku, zostały sporządzone w sposób prawidłowy.

W związku z powyższym poszkodowani rolnicy mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne – na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej – w terminie nie później niż 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję.