Odnowiona mogiła w Charbinowicach

30 października 2015 | admin5

Zakończyły się prace polegające na odnowieniu mogiły zbiorowej – Grobu Nieznanego Żołnierza w Charbinowicach.

W miejsce istniejącej tablicy upamiętniającej poległych w dniu 14.01.1945 roku na polach Charbinowic, po ponad 70 latach od tamtych wydarzeń, została zamontowana nowa płyta nagrobna.

Gmina Opatowiec przeprowadziła prace polegające na: montażu nowej płyty z kamienia szlachetnego, wykonaniu napisu, ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej, wykonaniu schodów, zamontowaniu łańcucha otaczającego płytę, nawiezieniu ziemi, dokonaniu nasadzeń roślin i krzewów oraz obsianiu terenu trawą.

Stara płyta kamienna, wykonana przed dwudziestu laty, została wbudowana w podstawę aktualnie odnowionej mogiły.

Wartość  przeprowadzonych prac to ok. 8 tysięcy złotych.

Projekt został zrealizowany z dotacji pozyskanej od Wojewody Świętokrzyskiego, w kwocie 5 tysięcy złotych oraz środków własnych gminy.