Podpisanie umów na remont dróg gminnych

5 listopada 2015 | admin

W dniu 4 listopada 2015 roku Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty Skarbnika Gminy podpisał umowy na remont kolejnych dróg gminnych.

Nową nawierzchnię na trzech odcinkach dróg gminnych w Wyszogrodzie/Urzutach długości 780 mb , Rogowie odcinek 667 mb i Rzemienowicach odcinek długości 300 mb wykona Zakład Remontowo – Budowlany DUKT z Nowin. Odcinek w Chwalibogowicach (Góry Chwalibogowickie) o długości 400 mb wykona firma Marcin Piotrowski Usługi Koparko – Ładowarką.

Środki na inwestycję pochodzą od Wojewody Świętokrzyskiego w ramach skutków usuwania klęsk żywiołowych oraz ze środków własnych Gminy Opatowiec.