Ćwiczenia „POWÓDŹ 2015″

21 listopada 2015 | admin

Dnia 17 listopada 2015 roku na terenie naszej gminy odbyły się ćwiczenia p.k. „POWÓDŻ 2015”.

W ramach przeprowadzonych manewrów podjęto działania  z zakresu ratownictwa wodnego, gdzie ćwiczono epizod „ samochód w wodzie” oraz z zakresu zwalczania zagrożenia pożarowego „ pożar butli z acetylenem”.

Czynny udział brały jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP Opatowiec i OSP Kocina przy dodatkowym wsparciu druhów strażaków OSP Rogów.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego reprezentował Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, Sekretarz Gminy Łukasz Marzec i Inspektor ds. Obronnych i OC Stanisław Kurek.

Pozostałe epizody związane  z umocnieniem wałów na rz. Nidzicy odbyły się na terenie gminy Bejsce.

Ćwiczenia obserwowane były przez szereg służb, w tym: Wojewódzki Sztab Wojskowy, Wojskową Komendę Uzupełnień, Policję, Państwową Straż Pożarną