Kółko teatralne

21 listopada 2015 | admin

Od września 2014 r. w Zespole Szkół w Opatowcu realizowane są zajęcia Koła Teatralnego, w których bierze udział ok. 35 osób. Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój osobowości, aktywności i twórczości. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia, rozwijają zainteresowania, umacniają wiarę w siebie, teatr bowiem uczy myślenia i sprawia, że stajemy się bardziej otwarci na świat i ludzi. Koło teatralne jest alternatywą do zagospodarowania czasu wolnego dzieciom tak, by po zakończeniu lekcji nie przesiadywały zbyt długo przed ekranem komputera lub telewizora. Teatr szkolny spełnia ogromną rolę w kształtowaniu szacunku dla pracy drugiego człowieka. Poprzez swój własny wysiłek, poświęcony czas i energię dzieci lepiej rozumieją i doceniają pracę innych ludzi.

Nasza grupa teatralna przygotowała w ubiegłym roku szkolnym przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”, które młodzi aktorzy mieli możliwość zaprezentować w Domu Kultury w Opatowcu. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego zrodził się pomysł, aby odwiedzić dzieci i młodzież w Placówce Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnej w Cudzynowicach oraz Dom Pomocy Społecznej w Morawiankach. Uczniowie i uczennice szkolnego Koła Teatralnego pragnęli w ten sposób nieść radość dzieciom niepełnosprawnym oraz osobom starszym i samotnym. Przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami, a uśmiech na twarzy dzieci, a także starszej części publiczności był najcenniejszą nagrodą za trud i pracę włożoną w przygotowanie przedstawienia.

Katarzyna Szczerba