Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

4 grudnia 2015 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się
11 grudnia 2015 r. (piątek) o godz. 900w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 12 listopada 2015 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2015 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2015 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zapytania i interpelacje.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Malec