Warto być aktywnym

5 maja 2011 | admin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu od dnia 16 maja 2011 r. przystępuje do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą:

Warto być aktywnym-Program aktywizacji społeczno-zawodowej

osób bezrobotnych w Gminie Opatowiec

Przeprowadzone zostaną 2 kursy, jeden rodzaj kursu dla każdego uczestnika. Kursy zostaną wybrane przez uczestników projektu w I fazie realizacji projektu – przy procesie rekrutacji do projektu. W projekcie może uczestniczyć 15 osób (8 kobiet i 7 mężczyzn).

Do wyboru następujące kursy:
• Kosmetyczka z wizażem i stylizacją paznokci.
• Kierowca wózków jezdniowych.
• Przedstawiciel handlowy + prawojazdy kat.B.
• Spawacz metodą MAG.
• Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej i inne.

ADRESATAMI PROJEKTU SĄ OSOBY:
• bezrobotne,
• korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu,
• w wieku aktywności zawodowej
• posiadające wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie,
• zamieszkałe na terenie Gminy Opatowiec

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM W PROJEKCIE ZAPEWNIAMY:
• bezpłatny udział w szkoleniu zawodowym,
• bezpłatny udział w warsztatach aktywizacji zawodowej oraz w spotkaniach
z psychologiem i terapeutą,
• certyfikaty ukończenia szkolenia,
• wyżywienie w trakcie szkolenia,
• wsparcie dochodowe na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

TERMIN ZAPISÓW DO 30 CZERWCA 2011 ROKU.

PLAKAT

(źródło:GOPS Opatowiec)