Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

22 września 2011 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Opatowcu, która odbędzie się w dniu 30 września 2011 roku (piątek) o godz. 900 w Domu Kultury w Opatowcu.
Porządek Sesji:

1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 30 sierpnia 2011r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2011 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2011 – 2024
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Opatowiec przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu.
9.Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady Gminy Opatowiec za 2010 rok.
10.Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych za 2010 rok.
11.Sprawy różne.
12.Zapytania i interpretacje.
13.Zamknięcie obrad.

 

     Przewodniczący Rady Gminy w Opatowcu
Michał Szczerba