Nowa pracownia językowa dla Gimnazjum w Zespole Szkół w Opatowcu

18 listopada 2011 | admin

Nowa pracownia językowa  dla Gimnazjum w Zespole Szkół w Opatowcu

W ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji” Gmina Opatowiec  reprezentowana przez Wójta Gminy – Pana Sławomira Kowalczyka uzyskała pomoc rzeczową w postaci nowoczesnej pracowni językowej o wartości 16 tyś. złotych.

Pracownia językowa, która trafiła w tym roku do Gimnazjum w Zespole Szkół  w Opatowcu to prawdziwa rewolucja. Wyposażona jest m.in. w specjalne meble, terminal ucznia, panel sterowania obsługiwany przez nauczyciela, słuchawki ucznia oraz pakiet programów niezbędnych do nauki języków obcych. Dzięki nim uczniowie mogą pracować w parach lub kilkuosobowych grupach, a nauczyciel ze swojego stanowiska może nie tylko kontrolować poprawność wykonywanych przez uczniów zadań, ale też podejmować dialog i korygować błędy.

Nowoczesne nauczanie opierać się będzie na wykorzystywaniu technik multimedialnych, które w widoczny sposób podniosą efektywność kształcenia. Pracownia językowa w znaczny sposób podniesie poziom  edukacji językowej,  a tym samym przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów naszego gimnazjum i umożliwi funkcjonowanie w zintegrowanym świecie,  w którym znajomość języków obcych jest kluczową umiejętnością. Od roku 2011/2012 punkty uzyskane na egzaminie gimnazjalnym z części językowej będą również liczone podczas rekrutacji do szkół średnich. Chcieliśmy stworzyć naszym uczniom jak najlepsze warunki kształcenia również języków obcych, aby mogli uzyskiwać wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych i tym samym zwiększyć ich szanse w procesie rekrutacji do najlepszych szkół.

Koordynator programu:
Dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu – Elżbieta Szczęsna- Kusak

Wniosek o pracownie językową opracowały:
Katarzyna Sojka
Zofia Sobczyk
Anna Kaczmarczyk