Magiczny zakątek

21 listopada 2011 | admin

Gmina Opatowiec reprezentowana przez Sławomira Kowalczyka – Wójta Gminy zakończyła realizację projektu w ramach Programu  Rozwoju Obszarów wiejskich ,Odnowa i Rozwój Wsi  Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych  projektów wykonano plac zabaw „Magiczny zakątek” dla dzieci, który mieści się na terenie Zespołu Szkół w Opatowcu.

Całkowity koszt projektu: 29 999,70 PLN
Środki własne Gminy: 12 926,70 PLN
Dofinansowanie z UE: 17 073,00 PLN

Plac zabaw jest obiektem ogólnodostępnym służącym zarówno dzieciom, młodzieży jak  i dorosłym jako miejsce wypoczynku. Czas spędzony w miłym otoczeniu na pewno ma duży wpływ na poprawę samopoczucia . Dzieci  w sposób bezpieczny a zarazem ciekawy mogą spędzić tu swój wolny czas, a jednocześnie rozwijać się zarówno umysłowo jak i fizycznie  w pełnej harmonii.

Koordynatorzy projektu: Sekretarz Gminy Bożena Zbertek i Winicjusz Włosowicz.