Krzczonów – eliminacje do Konkursu Biblijnego

3 kwietnia 2012 | admin

W dniu 10 marca 2012r. w Busku – Zdroju odbyły się rejonowe eliminacje do Konkursu Biblijnego. Wzięło w nich udział 58 uczniów z trzech powiatów (buski, kazimierski i pińczowski). Szkołę Podstawową w Krzczonowie reprezentowały uczennice – Daria Gruszka I Kamila Kozioł z klasy V oraz Emilia Woźniak z klasy IV. Do konkursu przygotowywały się pod opieką katechetki – pani Anny Pudłowskiej. W dniu 29 marca ogłoszone zostały wyniki konkursu. Daria Gruszka zajęła 3 miejsce, a Kamila Kozioł 6. Obie uczennice zaprezentują się na eliminacjach wojewódzkich w Kielcach w dniu 21 kwietnia 2012roku.

30 marca 2012 roku w Szkole Podstawowej w Krzczonowie odbył się gminny etap konkursu wiedzy regionalnej dla uczniów szkół podstawowych „Moje Ponidzie”.

Gminę Opatowiec reprezentowała drużyna szóstoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie w składzie: Madgalena Kozik i Maciej Selwit.  W przygotowaniach do konkursu pomagały uczniom panie: Lucyna Tułak i Beata Tkacz.

Na etapie gminnym w Krzczonowie spotkały się:

  • Szkoła Podstawowa w Krzczonowie
  • Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych
  • Zespół Szkół Samorządowych w Wielgusie

Pierwsze miejsce zajęli  uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie.

Konkurs „Moje Ponidzie” organizowany jest corocznie przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju. Współorganizatorami zaś są: Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Busku-Zdroju. Patronat medialny nad konkursem sprawują: Buski Kwartalnik Edukacyjny i Tygodnik Ponidzie.

Celem konkursu jest:

  • popularyzacja wiedzy o Ponidziu;
  • rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej;
  • kształtowanie postaw proekologicznych;
  • rozwijanie umiejętności zespołowej współpracy.

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY

 I TRZYMAMY KCIUKI NA KOLEJNYCH ETAPACH!