Nowe nawierzchnie asfaltowe

31 października 2012 | admin

W ostatnim czasie do użytku zostały oddane świeżo zmodernizowane drogi gminne i powiatowe. Nowa nawierzchnia została wykonana na drogach powiatowych w miejscowościach Kocina, Rzemienowice, Kamienna. Łączna długość wyremontowanych odcinków wyniosła 815 metrów. Realizacja tego zadania była możliwa dzięki współpracy Gminy Opatowiec z Powiatem kazimierskim i udziałem finansowym gminy w zadaniu. Całkowity koszt remontu dróg wyniósł 157.341,60 zł w tym wkład gminy 55.000,00 zł.

W październiku dokonano również odbioru zmodernizowanej drogi gminnej relacji Podskale-Kobiela w miejscowości Rogów, nową nawierzchnię położono na 354 metrach. Koszt tego zadania wyniósł 42.646,56 zł w tym dofinansowanie uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20.000,00 zł. Nowo wykonany odcinek drogi wraz z fragmentem wykonanym w zeszłym roku połączył Podskale z Kobielą od tej pory przez Rzeczyska można przejechać po nowym równym asfalcie.