Zapraszamy na spotkanie dot. nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi

11 grudnia 2012 | admin

Zapraszamy mieszkańców gminy na spotkanie w ramach konsultacji społecznych dot. nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które odbędzie się w Krzczonowie w dniu 13 grudnia 2012r. o godz. 14:00 w Remizie OSP.

Więcej informacji dotyczących zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie