Informacja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest

12 grudnia 2012 | admin

Do dnia 26 października 2012 w Urzędzie Gminy Opatowiec przyjmowane były wnioski o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest. Ostatecznie do Urzędu Gminy Opatowiec wpłynęło 7 wniosków.
W dniu 29 października 2012 roku Gmina Opatowiec złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kartę informacyjną zadania pod nazwą „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Opatowiec”. Przewidywana ilość azbestu do usunięcia w 2013 roku to 1 886m². Dofinansowanie obejmie 85% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją azbestu a pozostała część leży po stronie właściciela nieruchomości.

Wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte do końca 2032 roku. Tak stanowi rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 23 października 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku, Nr 192, poz. 1876). Na terenie terenie Gminy Opatowiec wiele dachów pokrytych jest jeszcze eternitem, który zawiera azbest. Pomimo, że końcowy termin wydaje się dość odległy, już teraz zachęcamy do składania wniosków w Urzędzie Gminy Opatowiec w pokoju nr 4.