Olimpiada 2012

12 stycznia 2013 | informatyk

Wraz z końcem roku 2012 rozpoczyna się nabór do kolejnej edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W Olimpiadzie mogą brać udział młodzi producenci rolni oraz uczniowie posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym. Limit wiekowy uczestników zawiera się w przedziale 17 – 40 lat.

 W celu wyłonienia najlepszego z najlepszych, wzorem lat poprzednich, Olimpiada przebiegać będzie trójetapowo, począwszy od Eliminacji Szkolnych, poprzez Finały Wojewódzkie, a kończąc na Finale Krajowym w dniach 7-8 marca 2013r., podczas XIX Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.
Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej jest pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Olimpiada od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi żywo związanych z problematyką rolniczą. Jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej jak i teoretycznej. Osiągając cele Olimpiady, młodzi producenci wzbogacają swoje umiejętności zawodowe a jednocześnie pogłębiają wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa. Celami przyświecającymi organizacji kolejnych edycji Olimpiady jest m. in.:
- rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych;
- rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego;
- wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk;
- popularyzacja osiągnięć w rolnictwie.
Związek Młodzieży Wiejskiej wkłada wiele wysiłku by rolnictwo polskie, w myśl europejskiej sentencji stawało się młode, innowacyjne i konkurencyjne i dlatego mottem przewodnim Olimpiady jest hasło:„Młodość, Innowacyjność, Konkurencyjność”.
Pragniemy zainteresować Państwa kolejną edycją Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, wierząc iż towarzysząca zmaganiom intelektualnym rywalizacja, przyczyni się do utrwalenia pozytywnych idei wśród młodzieży. Organizując kolejną edycję Olimpiady, Związek Młodzieży Wiejskiej zachęca by w zdobywaniu wiedzy, wymianie poglądów i doświadczeń, określaniu wspólnych priorytetów i kierunków rozwoju rolnictwa, wreszcie poznawaniu nowych ludzi i zawieraniu przyjaźni, uczestniczyło jak najwięcej młodych ludzi związanych ze środowiskiem wiejskim. Laureaci naszych poprzednich edycji to dziś najlepsi producenci rolni w kraju. Wiedza, doświadczenie i znajomości zdobyte m. in. podczas kilkumiesięcznych eliminacji sprawiły, iż łatwiej jest im odnaleźć kierunek i cel rozwoju polskiego rolnictwa.
Ewentualne zapytania na temat Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2013 prosimy kierować na adres: piotr.zawadzki@zmw.pl, bądź pod numer  662 022 167.
Zgłoszenie proszę przesłać listownie na adres ZMW lub faksem (22) 826 44 55w terminie do 14 stycznia 2013 r.
Pliki do pobrania: