„Ziemia nie da sobie rady, segregujemy odpady”

5 kwietnia 2013 | informatyk

Pod takim hasłem  Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o w Rzędowie  zorganizował Konkurs dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gmin wspólnie realizujących Projekt pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie  gmina Tuczępy”

Konkurs został przeprowadzony w terminie  od 1 października 2012 roku do 28 lutego 2013 roku. Łącznie w Konkursie wzięło udział  4 666 uczestników.

Wyniki konkursu podzielone były  w kategorii indywidualnej dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz jednostek OSP.

Komisja konkursowa w dniu 29 marca 2013 roku wyłoniła następujących zwycięzców:

W kategorii Szkoła Podstawowa:

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa  z Opatowca uzyskując 347 pkt.

II miejsce Szkoła Podstawowa Krzczonów  zdobywając 140 pkt.

Indywidualne wyróżnienia  otrzymali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Opatowcu: Dominik Madej, Nikola Wróbel, Gabriela Król, Wiktoria Maj, Jarosław Ćwik, Kacper Czosnek, Joanna Rogóz, Emilia Porada.

Zwycięskie Szkoły oraz wyróżnieni uczniowie  otrzymają cenne  nagrody.

 

W kategorii Gimnazja;

I miejsce  zajęło Gimnazjum z Opatowca uzyskując  683 punkty.

Indywidualne wyróżnienia otrzymali uczniowie: Natalia Bątkowska, Szymon Szczęsny, Patryk Kościółek, Paulina Grzywna, Oliwia Śmieszek.

Zarówno Szkoła jak i wyróżnieni uczniowie otrzymają cenne nagrody.

 

W kategorii Jednostek OSP:

Na trzecim miejscu egzeqwo  znalazły się: OSP Mistrzowice – 645 pkt., OSP Krzczonów – 408 pkt., OSP  Opatowiec – 47,5 pkt., OSP Rzemienowice  – 23,5 pkt., OSP Chwalibogowice 13,1 pkt..

Wszystkie jednostki zostaną nagrodzone.

Nagrody zostaną wręczone laureatom Konkursu do dnia 30 czerwca 2013 roku na oficjalnym wręczeniu nagród.

Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

szczegóły konkursu