Informacja dla uczestników projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

22 kwietnia 2013 | hubert

W związku z tym, że rozpoczęliśmy podpisywanie umów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec, uprzejmie prosimy o zgłaszanie się osób, które w 2011 roku wykonały projekty indywidualnych oczyszczalni, do podpisywania umów oraz dokonywania wpłat kwoty 1 000 złotych (I rata) z dopiskiem „partycypacja w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków” na konto Urzędu Gminy nr 57 8493 0004 0170 0160 0404 0024.
Ze względu na czas przygotowania niezbędnej dokumentacji do ogłoszenia przetargu, a następnie rozpoczęcia realizacji zadania proszę o podpisanie umów w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.
Podpisanie umowy oraz dokonanie wpłaty powyższej kwoty będzie warunkiem rozpoczęcia inwestycji na terenie posesji.