Podpisano umowy na remont dróg gminnych

29 kwietnia 2013 | admin1

W poniedziałek 29 kwietnia br. Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał z wykonawcami umowy na remont dróg gminnych.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa na odtworzenie nawierzchni dróg gminnych zniszczonych w wyniku nawalnego deszczu w czerwcu 2012 roku. Po przeprowadzonych procedurach przetargowych łączny koszt zadania wyniósł 366.660,43 zł, z czego 20 procent będzie stanowił wkład własny Gminy. Nowa nawierzchnia asfaltowa zostanie położona na 1.813 metrach w Krzczonowie, Rogowie, Kamiennej, Charbinowicach i Trębaczowie.