ARiMR informuje poszkodowanych rolników

19 czerwca 2013 | informatyk

W związku z wystąpieniem w województwie świętokrzyskim licznych zniszczeń i podtopień spowodowanych powodziami, które dotknęły gospodarstwa rolne należące do beneficjentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poniżej zamieszczamy informacje, które zawierają czynności jakie muszą podjąć beneficjenci działań PROW 2007-2013 oraz płatności do gruntów rolnych, którzy zostali poszkodowani przez powodzie, aby nie utracić prawa do otrzymania pomocy.

informacja dla beneficjenta o sile wyższej

informacja o  płatnościach bezpośrednich, płatnościach ONW, płatnościach rolnośrodowiskowych