Druga odsłona akcji „Widoczni i bezpieczni…”

21 listopada 2013 | informatyk

Już po raz drugi Gmina Opatowiec przygotowała akcję „Widoczni i bezpieczni…” w ramach, której w szkołach podstawowych i gimnazjum rozdawano wszystkim dzieciom i młodzieży elementy odblaskowe. Do udziału w akcji zaproszono Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej Pana Jakuba Kosinia, który to zaproszenie chętnie przyjął i pojawił się wraz z oficerem prasowym kazimierskiej komendy Panem Łukaszem Ramędą.

Oba spotkania odbyły się 20 listopada, pierwsze w Zespole Szkół w Opatowcu. Na uroczystym apelu przybyłych gości powitała Pani Elżbieta Szczęsna-Kusak dyrektor Zespołu Szkół, oddając następnie głos inicjatorowi akcji Panu Sławomirowi Kowalczykowi Wójtowi Gminy, Panu Michałowi Szczerbie Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Panu Jakubowi Kosiniowi. Cała trójka jednym głosem podkreślała potrzebę zakładania elementów odblaskowych przez dzieci i gorąco zachęcała je do ich noszenia. Następnie dzieci i młodzież z zespołu szkół przedstawiły krótki program artystyczny nawiązujący tematyka do bezpieczeństwa na drodze. Po części oficjalnej dzieciom i młodzieży wręczono kamizelki, zawieszki i opaski odblaskowe.

Kolejne spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Krzczonowie. Do akcji dołączyli tu Pan Marian Gruszka Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy i Pan Jarosław Kociński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Gości przywitał Pan Tomasz Paluch dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. W trakcie wizyty Komendant namawiał uczniów do noszenia elementów odblaskowych, zwłaszcza teraz, gdy warunki na drogach są coraz gorsze i szybko zapada zmrok. Przed przystąpieniem do rozdawania odblasków zgromadzeni goście mogli obejrzeć program artystyczny przygotowany na tę okoliczność przez uczniów szkoły podstawowej.

W ramach akcji 324 uczniów z terenu Gminy Opatowiec zostało wyposażonych w elementy odblaskowe, które ci obiecali zawsze zakładać.