Spotkania ze Św.Mikołajem w gminie Opatowiec

6 grudnia 2013 | informatyk

Miesiąc grudzień jest bez wątpienia dla wszystkich wyjątkowy spośród pozostałych miesięcy w roku. Najbardziej wyczekują go dzieci a zwłaszcza dnia 6 grudnia, kiedy to Święty Mikołaj odwiedza wszystkie grzeczne dzieci i przynosi im prezenty. W tym dniu również w Domu Kultury w Opatowcu zjawił się Święty Mikołaj wraz z pomocnikiem i górą prezentów.  Zanim przystąpił do ich rozdania poprosił dzieci, aby przedstawiły dla Niego program artystyczny. Po występach nadszedł najmilszy moment tego spotkania – rozdanie prezentów.  Każde z dzieci odważnie i z uśmiechem na ustach podchodziło do Mikołaja po prezent.

W spotkaniu ze Świętym Mikołajem uczestniczyły najmłodsze pociechy z Zespołu Szkół w Opatowcu i Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. Obecni byli również: Sławomir Kowalczyk – Wójt Gminy, Elżbieta Szczęsna-Kusak – dyrektor Zespołu Szkół w Opatowcu, Tomasz Paluch – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, rodzice, wychowawcy, nauczyciele.

Wójt Gminy składa podziękowania:

Adamowi Jarubasowi – Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego za wsparcie i objęcie imprezy honorowym patronatem, Rodzicom, Wychowawcom, Nauczycielom, Pracownikom Urzędu Gminy,  a szczególnie  Janowi Charzewskiemu i Jerzemu Srodze.

W tym roku św. Mikołaj zawitał również do świetlicy wiejskiej w Kocinie. 8 grudnia na spotkaniu zorganizowanym przez Marka Plutę – sołtysa wsi – Mikołaj rozdawał prezenty wszystkim grzecznym dzieciom. Do Kociny przyjechali również zaproszeni goście Jan Nowak – Starosta kazimierski, Michał Szczerba – Przewodniczący Rady Gminy oraz  Sławomir Kowalczyk – Wójt gminy Opatowiec.

Galeria zdjęć ze spotkania z Mikołajem w Kocinie