Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Krzczonowie, odnowienie sali gimnastycznej

20 stycznia 2014 | admin1

Szkoła Podstawowa w Krzczonowie dzięki wsparciu finansowemu Wójta Gminy Opatowiec w bardzo krótkim okresie, bo od 21 grudnia do końca 2013 roku zmieniła znacznie swoje oblicze. Dokonano remontu sal oraz zakupiono konieczne wyposażenie szkoły. Remont i zakupy przyczyniły się nie tylko do poprawy wyglądu i estetyki placówki, ale również do poprawy bezpieczeństwa uczniów.

Łączny koszt przeprowadzonego remontu  i zakupu materiałów wyniósł 17 500 zł. Należy zauważyć istotny wkład 2 500 zł, otrzymany od Rady Rodziców.

Do najważniejszych prac przeprowadzonych w szkole należy zaliczyć:

1. remont sali gimnastycznej, poprzez:

 • wymianę dwojga drzwi  wraz z ościeżnicami,
 • remont drzwi do magazynku i jego pomalowanie,
 • wycyklinowanie, pomalowanie i polakierowanie parkietu, montaż nowych listew przypodłogowych,
 • pomalowanie ścian farbą olejną oraz sufitu i wnęk okiennych farbą emulsyjną,
 • wykonanie nowych ochron zabezpieczających na kaloryfery oraz wnęki drzwiowe,
 • zakup i montaż nowych drabinek gimnastycznych,
 • zakup i montaż karnisza estradowego wraz z tkaniną dekoracyjną,
 • wymiana lamp oraz gniazdek i kontaktów,
 • zamontowanie nowych haków do montażu siatek do siatkówki
  i badmintona.

2. remont „małego korytarza” – łącznika pomiędzy szkołą a  przedszkolem   polegający na:

 • wymianie drzwi do magazynku szkolnego,
 • położenie antypoślizgowych płytek ceramicznych na podłodze,
 • pomalowaniu lamperii farbą olejną,
 • naprawie ochron na kaloryfery i polakierowanie nowych elementów.

Ponadto wymieniono stare, zniszczone drzwi do łazienki szkolnej oraz do klasy V, zakupiono i wymieniono 36 lamp we wszystkich klasach i na korytarzach, zakupiono i wymieniono w całej szkole firanki.

Dzieci przebywające na przerwach międzylekcyjnych, bądź czekające na  odwóz mogą korzystać z nowo zakupionych piłkarzyków, które podnoszą sprawność maualną u dzieci, jak również uczą  pracy w zespole.

Kolejnym ważnym, przygotowywanym do realizacji w 2014 roku zadaniem będzie termomodernizacja szkoły.