Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

24 lutego 2014 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 28 lutego 2014 roku (piątek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 24 stycznia 2014r.
 4. Omówienie funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  MAXMED Sp.
  z o.o., Filia w Opatowcu po likwidacji SZPOZ.
 5. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Opatowiec za 2013 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/50/2007 Rady Gminy Opatowiec z dnia 07.09.2007r. w sprawie deklaracji przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
 11. Sprawy różne.
 12. Zapytania i interpelacje.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec

Michał Szczerba