„Rok jak z bicza strzelił” – I rocznica utworzenia KGW w Kocinie

28 lutego 2014 | admin1

W związku z rocznicą utworzenia KGW w Kocinie w dniu 22.02.2014 r. członkinie Koła zorganizowały huczne obchody działalności Koła. Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście w osobach: Sławomir Kowalczyk- Wójt Gminy Opatowiec, Marek Pluta- Radny Powiatu kazimierskiego, Stanisław Walczak- Radny Gminy, Janusz Cabaj-Radny Gminy, Tadeusz Nur- Prezes OSP, Jan Kopeć-Wiceprezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach  oraz mieszkańcy wsi.

Przewodnicząca KGW-  Bożena Kopeć przywitała zaproszonych gości, a następnie przedstawiła informację dotyczącą działań zrealizowanych przez panie w minionym roku. Lista inicjatyw w których KGW brało udział w tym okresie zasługuje na uznanie. Swoją działalność panie rozpoczęły od zorganizowania „Majówki”, brały udział w wielu imprezach organizowanych na szczeblu gminy jak i powiatu. Startowały w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo, gdzie zaprezentowały produkt „Kiełbasianka kocinianka”.

Przewodnicząca podkreśliła, że udało  się zrobić tak wiele rzeczy dzięki zgodzie jaka panuje pomiędzy paniami,  dużemu zaangażowaniu ze strony wszystkich członkiń KGW i przychylności ze strony Gminy Opatowiec.Następnie panie zaprezentowały zestaw piosenek przygotowanych specjalnie na okoliczność rocznicy.

Po udanym występie panie z KGW otrzymały kwiaty i upominki od zaproszonych gości. A następnie wszyscy udali sie na parkiet, gdzie zabawa trwała prawie do samego rana.