XII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

28 lutego 2014 | informatyk

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że rozpoczęła się XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanego wspólnie z ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz Agencją Nieruchomości Rolnych, pod patronatem medialnym TVP1, dwutygodnika AGRO SERWIS, miesięcznika Aeromechanika, telewizji interaktywnej AGRO NEWS,com.pl i tygodnika „Zielony Sztandar”. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad i zachęcenie jak największej liczby rolników do wzięcia udziału w tej inicjatywie.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjna działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Kryteria oceny zgłoszonych gospodarstw obejmować będą m.in. ład i porządek w obrębie obejścia gospodarskiego, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarsko – gospodarczych, stan techniczny i wyposażenie maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony części ruchomych, podpory i inne zabezpieczenia, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich oraz stosowanie środków ochrony osobistej i zasad BHP.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji prosimy o zgłaszanie gospodarstwa zgodnie z karta do Placówki Terenowej KRUS w Kazimierzy Wielkiej ul. 1-go Maja 15 w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2014 roku.

Regulamin

Formularz_zgłoszenia