Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Opatowiec – II nabór

7 marca 2014 | hubert

W dniu 08 listopada 2013 r. Wójt Gminy Opatowiec złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego wniosek o przyznanie środków finansowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu ma wynieść 469 194,56 zł w tym wydatki kwalifikowane stanowią 381 458,99 zł. Wnioskowana kwota pomocy finansowej określona we wniosku wyniosła 286 094,00 zł.

Do drugiego naboru na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatowiec zgłosiło się 19 osób.

W dniu 27 lutego 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego i Gminą Opatowiec o przyznanie dofinansowania inwestycji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013”.

Informujemy również, że trwają prace montażowe u osób, które wyraziły chęć budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w swoich gospodarstwach domowych w pierwszej turze naboru.

Osoby zainteresowane w przyszłości budową przydomowych oczyszczalni ścieków prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Opatowcu, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec, pokój numer 4, tel. 41 3518052 wew. 12 lub e-mail: gmina@opatowiec.pl.