„Czysta gmina – wiosenne sprzątanie”

10 kwietnia 2014 | informatyk

Nauczyciele, uczniowie, dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu gminy Opatowiec oraz pracownicy Urzędu Gminy w Opatowcu wzięli udział w akcji Czysta gmina – wiosenne sprzątanie”

Głównym celem akcji było:

- zaangażowanie w działania prowadzące do polepszenia stanu środowiska naturalnego w gminach,

- podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu poszanowania zasobów przyrody, odpowiedzialnej konsumpcji, dbałości o otoczenie i dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe,

- promowanie działań ekologicznych, sprzyjających poprawie środowiska naturalnego.

Serdecznie dziękujemy osobom zaangażowanym w tę pożyteczną akcję. Dzięki tego typu działaniom nasze otoczenie będzie czystsze, a jednocześnie pokazujemy dzieciom i młodzieży, że warto dbać o środowisko, bo w nim żyjemy na co dzień…

Galeria zdjęć ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie

Galeria zdjęć z Zespołu Szkół w Opatowcu i Urzędu Gminy