Osiągnięcia artystyczne uczennic z Zespołu Szkół w Opatowcu

18 kwietnia 2014 | informatyk

Uczennice Zespołu Szkół w Opatowcu w dniu 12.04.2014 r. wzięły udział w Chorągwianych Spotkaniach Artystycznych Zespołów Muzycznych i Solistów we Włoszczowej. W kategorii – duety, Duet „Siostry” tj. Emilia i Nikola Kozioł zajęły I miejsce, w kategorii – soliści, Nikola Wróbel zajęła również I miejsce. Uczennice zostały nominowane do udziału w 41 Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej „ Kielce -2014” i wystąpią na koncercie Gospodarze- Gościom, na Kadzielni. Ich opiekunem muzycznym jest Wiesław Tomal.