Ważny komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 września 2014 | admin3

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowano komunikat:

Komisja Europejska ogłosiła 30 sierpnia 2014 r. pakiet stabilizujący rynek owoców i warzyw w związku z wprowadzonym przez Rosję embargiem. Wdrażany jest on przepisami rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z 29 sierpnia 2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014. Głównym instrumentem stabilizacji jest wycofanie określonych w powyższych przepisach produktów z rynku, za które będą przysługiwały producentom rekompensaty.

Nadzwyczajne środki unijnego wsparcia będą przyznawane w odniesieniu do następujących produktów, niezależnie od sposobu ich uprawy:

 • pomidory,
 • marchew,
 • kapusty,
 • słodka papryka,
 • kalafiory i brokuły,
 • ogórki,
 • pieczarki,
 • jabłka,
 • gruszki,
 • śliwki,
 • owoce miękkie (maliny, porzeczki czarne, białe lub czerwone, żurawiny, borówki czarne i pozostałe owoce z rodzaju Vaccinium),
 • winogrona stołowe,
 • kiwi.

Produkty wycofane z rynku mogą być przeznaczone na:

 • bezpłatną dystrybucję,
 • spasanie,
 • przetwórstwo na bioetanol przeznaczony na cele nieżywnościowe,
 • przetwórstwo na biogaz,
 • zielone zbiory i niezbieranie.

Najwyższą stawkę płatności otrzymają producenci rolni przeznaczający owoce i warzywa na bezpłatną dystrybucję. Maksymalne kwoty wsparcia dla produktów objętych nadzwyczajnym wsparciem Unii Europejskiej (w zł/kg) podane są w poniższej tabeli.

Wymienione wyżej działania obejmują okres od dnia 18 sierpnia do dnia 30 listopada 2014 r. Uprawnionymi do otrzymania wsparcia są zarówno uznane organizacje producentów realizujące Program Operacyjny, jak i pozostali producenci. Rekompensaty przysługujące za przeprowadzone działanie będą wypłacane później.

Z uwagi na bardzo ograniczony budżet, jaki Komisja przewiduje na wsparcie producentów, który wynosi 125 mln EUR dla wszystkich państw członkowskich i możliwe szybsze, tj. przed dniem 30 listopada br. jego wyczerpanie, istotne jest jak najszybsze i rzetelne przekazywanie powiadomień dotyczących wybranego działania oraz ilości produktów i powierzchni nim objętych do właściwych oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego.

Stawki pomocy EU w zł/kg za przeprowadzenie operacji wycofania z rynku „zielonych zbiorów” i „niezbierania” (przyjęty kurs 1€ = 4,1 zł.)

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Więcej informacji na stronie: www.minrol.gov.pl