Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

5 września 2014 | informatyk

Zapraszam na  Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 12 września 2014 roku (piątek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 8 sierpnia 2014r.
 4. Przedstawienie informacji o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2014 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2014-2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację przebudowy drogi gminnej Nr 357028 T Kobiela – Chrustowice – Pruska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego utworzenia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Opatowcu, wchodzących w skład Zespołu Szkół.
 11. Sprawy różne.
 12. Zapytania i interpelacje.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Szczerba