Zmiany w zakresie wydawania dowodów osobistych

4 marca 2015 | informatyk

Wójt Gminy Opatowiec informuje, że od dnia 1 marca 2015 r. zmieniły się dotychczasowe zasady wydawania dowodów osobistych.

Nowy dokument nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też skanowanego podpisu jego posiadacza, znajdzie się natomiast informacja o obywatelstwie. Format dowodu osobistego pozostaje bez zmian.

Dowód można wyrobić w najbliższym urzędzie miasta i gminy na terenie całego kraju, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to załatwić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nowy dokument odbierzemy jednak w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.

Do składanego wniosku konieczne będzie dołączenie jednej kolorowej fotografii o wymiarach 35×45, wykonanej na jednolitym jasnym tle, obejmującej wizerunek twarzy, pokazującej wyraźnie oczy, przedstawiającej osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost (zdjęcie identyczne jak to, które obowiązuje przy składaniu wniosku o wydanie paszportu). Fotografia powinna być wykonana nie później niż 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku.

Jednocześnie informujemy, że po 1 marca 2015 r. dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie ma zatem konieczności wymiany dokumentów.

Przy utracie dowodu osobistego, dokument ten unieważni już z chwilą zgłoszenia organ gminy, do którego zgłosimy utratę dokumentu, a nie jak dotychczas jego wystawca. Otrzymamy też zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie utraty dokumentu. Zaświadczenie będzie ważne do czasu wydania nowego dowodu, ale nie dłużej niż dwa miesiące. Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat.

ulotka informacyjna MSWiA