Podpisanie umowy na remont drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

9 kwietnia 2015 | admin

W dniu 8 kwietnia 2015 roku Sławomir Kowalczyk Wójt Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty Skarbnika Gminy podpisał umowę na remont drogi gminnej w miejscowości Chrustowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Wykonawcą remontu drogi o długości 620 mb jest firma DROKAM Tomasza Wojtasa z Piaseczna gm. Łoniów.

Koszt remontu wynosi ok. 90 tys. zł. Termin wykonania 15.08.2015 roku.