Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

10 września 2015 | admin

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się
17 września 2015 r. (czwartek ) o godz. 900w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 16 lipca 2015 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2015-2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Opatowiec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówką osobową na terenie Gminy Opatowiec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Opatowiec.
 10. Przedstawienie informacji dotyczącej realizacji zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Opatowiec.
 11. Przedstawienie informacji w zakresie przygotowania placówek oświatowych do realizacji zadań w roku szkolnym 2015/2016.
 12. Sprawy różne.
 13. Zapytania i interpelacje.
 14. Zamknięcie obrad.