Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

16 września 2015 | admin

„Tylko miłość potrafi zatrzymać czas”

Marcel Proust

W sali Urzędu Stanu Cywilnego w Opatowcu w dniu 16 września 2015 roku odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanych przez Prezydenta RP.

Wójt Sławomir Kowalczyk medalami udekorował: Państwa Aleksandrę i Mieczysława Kulińskich oraz Państwa Leokadię i Stanisława Stasielaków. W imieniu Państwa Janiny i Zdzisława Tomalów odznaczenia odebrała Ich wnuczka – Pani Karolina Widłak. Należy nadmienić, że Państwo Stasielakowie na ślubnym kobiercu stanęli 64 lata temu, Państwo Tomalowie –  65 lat, a Państwo Kulińscy 50 lat temu. Małżeńskie pary otrzymały również list gratulacyjny, kwiaty i słodki upominek. Przy dźwiękach „Marsza Mendelssohna” na cześć Jubilatów, wójt gminy wzniósł symboliczny toast.

Podczas ceremonii obecni byli również: Anna Klimaszewska-Luty – Skarbnik Gminy, Hubert Krupa – Sekretarz Gminy i Renata Tomal – Zastępca Kierownika USC.

Medale za wspólnie przeżyte 50 lat nadane zostały również dla: Państwa Ireny i Andrzeja Niećwiejów, Państwa Zenobii i Józefa Zaleśnych.

Dostojnym Jubilatom życzymy zdrowia, miłości bliskich oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia.