Wyjazd do Warszawy

1 października 2015 | admin5

Dnia 24 września 2015 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się szkolenie w ramach, którego uczestnicy mogli zapoznać się z nowymi rozwiązaniami zawartymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Naszą gminę na tej konferencji reprezentowała grupa kobiet zaproszona przez Posła na Sejm RP – Pana Mirosława Pawlaka.

Szkolenie prowadzili pracownicy Ministerstwa i Centrum Doradztwa Rolniczego z Radomia. Najważniejszymi zagadnieniami poruszonymi podczas prezentacji były:

- możliwości otrzymania wsparcia na modernizację swoich gospodarstw

- ułatwienia i wytyczne w sprzedaży bezpośredniej w sektorze rolniczym

- wsparcie dla sektora związanego z przetwórstwem i marketingiem produktów rolnych.

Po odbytym szkoleniu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzenia gmachu Sejmu, po którym oprowadzał osobiście Pan Poseł Pawlak. Paniom w wyjeździe towarzyszyli : Wójt Gminy Opatowiec – Pan Sławomir Kowalczyk, Skarbnik Gminy – Pani Anna Klimaszewska – Luty oraz Dyrektor Instytucji Kultury – Pani Beata Adamczyk.

Na zakończenie pobytu w stolicy grupa zwiedziła liczne, ciekawe miejsca, w tym zabytki Warszawy.

Wszyscy uczestnicy wyjazdu składają serdeczne podziękowanie na ręce Pana Mirosława Pawlaka – Posła na Sejm RP za zorganizowanie wyjazdu.

 

Michał Szczerba