Kęsów

22 lutego 2011 | admin

KĘSÓW
sołtys: Mariola Wach
tel.(41) 35-18-387
e-mail:soltys-kesow@opatowiec.com.pl

Liczba mieszkańców:95

Rys historyczny:
Od nazwy osobowej Kas, u Długosza Kanszow. W 1827 r. było tu 11 do¬mów, 83 mieszkańców, w 1997 r. – 35 domów i 111 mieszkańców. Według „Słownika Geograficznego” z 1883 r. wieś należała do gminy Opatowiec.Parafia Rogów. W PRL – gromada Opatowiec. Część wsi: Kolonia.