Krzczonów

24 lutego 2011 | admin

KRZCZONÓW
sołtys:Gruszka Marian
tel.(41) 35-17-170

Liczba mieszkańców: 565

Od staropolskiej nazwy osobowej Krzczon. Zanotowany w 1405r. jako Krzczonow. W „Słowniku Geograficznym” z 1883r. czytamy: „Według Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, w gminie Czarkowy, parafia sokolina, powiatu pińczowskiego leżą dobra Krzczonów, Rzemienowice, Trębaczów, Sokolina i Stropieszyn, rozległość wynosi mórg 1648: folwark Krzczonów grunta orne i ogrody mórg 899, łąk mórg 47, wody mórg 22, lasu mórg 136, nieużytki i place mórg 34, razem mórg 1138, budynków 7, zdrzewa 5, płodozmian 11 polowy; folwark Sokolina mórg 509, młyn wodny i cegielnia. Wieś Krzczonów osad 71, z gruntem mórg 387.”

W 1997 r. wieś Krzczonów liczyła 96 domów oraz budynki dawnej Sta­cji Hodowli Roślin Ogrodniczych, łącznie 620 mieszkańców. Jest to naj-ludniejsza wieś w gminie Opatowiec. W PRL – siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej. Części wsi: Chmielnik, Kolonia, Psików, Stara Wieś, Ślepa Kiszka, Żabiniec. Obiekty fizjograficzne:

Dziesiątkowe – pola
Jeziorka – pola,łąki
Laski – pola
Niecki – pola
Pod Kociną – łąki
Przoczka – łąka
Solo – kopiec
Stawisko – łąki
Szerokie – pola
Trębaczowski Las – las
Wąskie – pola
Wodzienica – rzeczka
Zabijaczka – pola
Żabiniec -pole.

W Krzczonowie znajdują się następujące obiekty zabytkowe: zespół poczty; poczta (1920), budynek murowany; budynek gospodarczy (1920), murowano-drewniany.
Domy:
Nr 18 (1920), drewniany, własność Stefana Małka
Nr 33 (1920), murowany, własność Józefa Juszczyka
Nr 47 (1920), murowany, własność Urzędu Gminy
Nr 49 (1920), murowany
Nr 73 (1920), drewniany, własność Józefy Kurzeńskiej

Budynek gospodarczy w zagrodzie Nr 75 (1920), murowano-drewniany.